Re-integratie

Je bent al langere tijd ziek en wilt weer aan het werk.

Re-integratietraject voor langdurig zieken (2e spoor)
In overleg met de werkgever/UWV en de werknemer wordt besloten een coachtraject in te gaan. Na een intakegesprek met de cliënt wordt een trajectplan op maat gemaakt dat afgestemd is op de behoeften en mogelijkheden van de cliënt en de benodigde begeleiding en ondersteuning.

Gedurende het coachtraject staat voorop wat de cliënt wèl kan en wordt gekeken naar kansen en manieren om de arbeidsmarkt te betreden (of terug te keren in de eigen functie of andere functie bij de werkgever, indien mogelijk). Als duidelijk is dat dit laatste niet mogelijk is, wordt de cliënt actief begeleid bij het vinden van een passende baan. Hiervoor wordt alles uit de kast gehaald: kwaliteiten/drijfveren-onderzoek, kansen op de arbeidsmarkt, jezelf profileren(pitch), het benaderen van bedrijven, het vinden van een werkervaringsplaats, sollicitatietraining (brief, CV, sollicitatiegesprek), netwerken, het gebruik van social media, coaching on the job …. alles wordt in het werk gesteld om een passende baan te vinden!

Graag bespreken wij de mogelijkheden voor jouw begeleiding (of de begeleiding van uw medewerker).